Legenda k zoznamu: Modré tučné podčiarknuté - zverejnené, čierne tučné - pripravujeme

Prednášky budú priebežne doplňované

Číslo

Názov CD- obsah
1. CNS -skriptá
2. Topografické oblasti
3. Motorická - senzitívna inervácia
4. N. trigeminus
5. Nervi craniales
6. Nomina anatomica - columna vertebralis
7. Membrum superius / kosti - kĺby
8. Membrum inferius / kosti - kĺby
9. Lebka
10.

Pitva hlava - krk

11. Pitva hornej končatiny
12. PITVA DK
13. SVALY HK
14. SVALY DK
15. COR - Srdce
16. CAVUM ORIS
17. DENTES
18. TMK
19. GLANDULAE SALIVARIAE
20. LINGUA
21. TRIESLO
22. OS - ARTHROLOGIA
23. OESOPHAGUS
24. PHARYNX - TONSILLAE
25. HEPAR
26. PANCREAS
27. VENTRICULUS
28. INTESTINUM TENUAE
29. INTESTINUM CRASSUM - RECTUM
30. ORGANA URINARIA
31. ORGANA GENITALIA MASCULINA
32. ORGANA GENITALIA FEMININA
33. CAVUM NASI - nos
34. LARYNX
35. ABDOMEN - REGIA - SVALY
36. PERITONEUM - HERNIE - CANALIS INGUINALIS
37. PELVIS - PERINEUM
38. SVALY CHRBTA
39. TRACHEA - PULMO - PLEURA
40. MUSCULI CAPITIS - COLLI
41. THORAX - PREDNÁŠKA
42. ARTICULATIO COXAE
43. ARTICULATIO GENUS
44. ARTERIE - VENY - Nervy srdca, Krvný obeh
45. THORAX - PITVA
46. ABDOMEN - PITVA
47. ENDOKRINNÝ SYSTÉM
48. SVALY - VŠEOBECNE
49. MEDULLA SPINALIS
50.  
51. CEREBELLUM
52. MESENCEPHALON
53. FORMATIO RETICULARIS
54. DIENCEPHALON
55. HYPOPHYSIS
56. RHINENCEPHALON
57. AUTONOMNÝ NERVOVÝ SYSTÉM
58. BAZÁLNE GANGLIA
59. BULBUS OCULLI
60. CUTIS
61. AURIS N. VIII.
62. COLUMNA VERTEBRALIS - KOMPLET - MASÁŽE
63. LYMFA
64. LIEN
65. LIMBICKÝ SYSTÉM
66. CORTEX CEREBRI
67. ENCEPHALON - DOMINANCIA
68. VENTRICULI CEREBRI
69. AA. CEREBRI - MENINGES
70. PLEXUS CERVICALIS, BRACHIALIS, LUMBALIS, SACRALIS
71. NERVOVÝ SYSTÉM - VŠEOBECNE
72. MEDULLA OBLONGATA, PONS, KMEŇ
73. VENTRICULUS IV - JADRÁ
74. ASOCIAČNÉ DRÁHY - CHUŤOVÁ DRÁHA
75. DESCENDENTNÉ DRÁHY
76. ASCENDENTNÉ DRÁHY, BOLESŤ