Štatistika kategorií

(Záznamov spolu: 69):

 •  ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (3)
 • ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (1)
 • ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (1)
 • ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)
 • ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (21)
 • AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4)
 • AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4)
 • AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (2)
 • AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií ( 9)
 • AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách (3)
 • BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (15)
 • BCI Skriptá a učebné texty (3)
 • DAI Dizertačné a habilitačné práce (1)

 Štatistika ohlasov(15):

 (o1) Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (6)

 • (o3)  Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (3)
 • (o4) Citácie v domácich  publikáciách registrované v citačných indexoch (6)

MUDr. Mentel Jozef