(Duracrylové preparáty)

Autor: Doc. MUDr. Mentel Jozef, CSc.

  • 1995 – Svetová výstava – Bangkok – Thajsko - 1 exponát
  • 1996 – Svetová výstava – Švajčiarsko - 2 exponáty
  • 1996 – Slovenská výstava – Bratislav -a 10 exponátov
  • 1997 – Slovenská výstava – Bratislava - 5 exponátov

MUDR. Mentel Jozef