Doc. MUDr. Mentel Jozef, CSc.doc. Mentel

 

 Narodený: 23.10.1939 v Bošanoch okr. Topoľčany

Stredná škola: Maturita v roku 1956 s vyznamenaním v Partizánskom

Lekárska fakulta UK v Bratislave – promócia 1962

 

 

Pracovná anamnéza:

Počas štúdií na LFUK v Bratislave

  •  III.-IV.-V- roč. štúdia vedecká pomocná sila a demonštrátor
  • VI. Roč. asistent na ústave anatómie LFUK

1962-1986:  Asistent / Odborný Asistetnt

1976 CSc.

1986 Docent

2008 Ústav anatómie LFUK v Bratislave

Témy vedeckej činnosti:

Pozorovania nervových buniek v autonómnych gangliach floresenčným mikroskopom.

1967-1970 Výuka anatómie na novozaloženej Lekárskej fakulte v Martine

2005-2013 Výuka anatómie na SZU (Fakulta ošetrovateľstva, Lekárska fakulta)

2005 – 2013 Zriadenie a budovanie anatomického múzea na SZU v Bratislave

2005-2007 Vedenie pitevných cvičení poslucháčov Lekárskej fakulty SZU na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe

 MDr. Mentel Jozef